Trời ban em nhan sắc sơ sài Để che giấu cái Thiên tài bên trong Ben ngoài nhìn thấy như không Bên trong thủ đoạn Mện mông đất trời

Trời ban em nhan sắc sơ sài Để che giấu cái Thiên tài bên trong Ben ngoài nhìn thấy như không Bên trong thủ đoạn Mện mông đất trời
A quip by shynchan