Ở bên nhau lúc bình yên là thích, kề cận nhau lúc sóng gió là yêu

Ở bên nhau lúc bình yên là thích, kề cận nhau lúc sóng gió là yêu
A quip by Gami2809