"Tại sao yêu một người lại cứ phải một mình đứng trong chiều gió Nhìn hơi ấm cứ cạn dần đi?"

"Tại sao yêu một người lại cứ phải một mình đứng trong chiều gió Nhìn hơi ấm cứ cạn dần đi?"
A quip by thanhngo1234