Phải làm sao khi em vẫn còn thương người cũ... #Gami_KTĐVV

 Phải làm sao khi em vẫn còn thương người cũ... #Gami_KTĐVV
A quip by Gami2809