HƯƠNG XUÂN Xuân đến, xuân đi, xuân lại về Mai vàng nở rộ khắp làng quê Nghe mùi bụi phấn, lòng phơi phới Hương vị xuân về đã trót mê

HƯƠNG XUÂN Xuân đến, xuân đi, xuân lại về Mai vàng nở rộ khắp làng quê Nghe mùi bụi phấn, lòng phơi phới Hương vị xuân về đã trót mê
A quip by nn170502