Người ấy có hạnh phúc mới rồi nhỉ ?!?

Người ấy có hạnh phúc mới rồi nhỉ ?!?
A quip by phuongtrinh1122