AnonymousUser

Hello, I just joined Quipio!

 • Mới nãy mơ.. Con chị bị rắn cắn. Kêu nhỏ em chạy đi gọi ông mà nó chỉ trơ mắt nhìn 😪 Thiệt tình ...

  Mới nãy mơ.. Con chị bị rắn cắn. Kêu nhỏ em chạy đi gọi ông mà nó chỉ trơ mắt nhìn 😪 Thiệt tình ...

 • Hạnh phúc nó đéo thích em =))

  Hạnh phúc nó đéo thích em =))

 • ...Hello December ✌🏻️

  ...Hello December ✌🏻️

 • Sai rồi ! Mày sinh ra là đã sai rồi 😏

  Sai rồi ! Mày sinh ra là đã sai rồi 😏