AnonymousUser

Hello, I just joined Quipio!

 • Đâu đó trong tim tôi vẫn còn tồn tại những điều đã cũ ....

  Đâu đó trong tim tôi vẫn còn tồn tại những điều đã cũ ....

 • Chắc người ấy có hạnh phúc mới rồi nhỉ ?!?

  Chắc người ấy có hạnh phúc mới rồi nhỉ ?!?

 • Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên..

  Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên..

 • Người ấy có hạnh phúc mới rồi nhỉ ?!?

  Người ấy có hạnh phúc mới rồi nhỉ ?!?