AnonymousUser

Hello, I just joined Quipio!

  • Nói cmj cũng làm ơn suy nghĩ 🙃 thân!!!

    Nói cmj cũng làm ơn suy nghĩ 🙃 thân!!!

  • THU BUỒN Nhớ độ thu về bên bến sông, Nhìn quanh dòng nước thật mênh mông. Chạnh lòng chợt nhớ cô bạn cũ, Ngày tiễn tôi đi dưới nắng hồng.

    THU BUỒN Nhớ độ thu về bên bến sông, Nhìn quanh dòng nước thật mênh mông. Chạnh lòng chợt nhớ cô bạn cũ, Ngày tiễn tôi đi dưới nắng hồng.

  • HƯƠNG XUÂN Xuân đến, xuân đi, xuân lại về Mai vàng nở rộ khắp làng quê Nghe mùi bụi phấn, lòng phơi phới Hương vị xuân về đã trót mê

    HƯƠNG XUÂN Xuân đến, xuân đi, xuân lại về Mai vàng nở rộ khắp làng quê Nghe mùi bụi phấn, lòng phơi phới Hương vị xuân về đã trót mê